Praca

Każdy sprzęt rolniczy wymaga przeszkolenia w zakresie pracy z nim, a także dalszych przeglądów technicznych, prac serwisowych i naprawczych.

Nasza firma Ci w tym pomoże!

Centrum serwisowe Intagro świadczy następujące usługi:

  • Szkolenie personelu klienta z zakresu pracy ze sprzętem;
  • Instalacja sprzętu na terenie klienta;
  • Przeprowadzenie prac uruchomieniowych na terenie dostawcy lub klienta;
  • Informacyjna obsługa klienta (rozwiązywanie problemów, rekonfiguracja itp.);
  • Diagnostyka, naprawa, modernizacja sprzętu na terenie dostawcy lub klienta;
  • Konserwacja sprzętu na terenie Klienta.

Nazwa
Numer telefonu
Email