WALCOWO-KULTYWATOR UWODNIANY CAT-CC-6

Szerokość ujęcia wynosi 6 m.

Agregat przeznaczony jest do przedsiewnej obróbki gleby przy uprawach roślin rolniczych i wykonuje spulchnianie gleby, odchwaszczanie, wyrównywanie powierzchni pola, wałowanie i zagęszczanie dolnych warstw gleby przy wilgotności do 27%, o twardości do 3,0 MPa w jednym przejeździe na zboczach o nachyleniu do 6 stopni, niezasypanych kamieniami oraz stertami resztek roślinnych i chwastów. Uprawa na głębokość od 0 mm do 100 mm. Agregat przeznaczony jest do współpracy z ciągnikami klasy 2 i 3 oraz innymi modelami podobnej klasy.